Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-C.V.

- Diploma de studii, original si copie;

- Alte diplome sau certificate profesionale deținute original si copie;

-  CI, original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul Administrare Personal  si Salarizare  din cadrul centralului S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.

telefon C.F.R. 122749