Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

Nu necesita vechime in specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul  SNTFC „CFR Calatori”- SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- cerere de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- C.I., original si copie;

- alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  R.U.O. din cadrul SRTFC Craiova,  telefon C.F.R. 92/124515