Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior de specialitate

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specilaitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC CFR Călători SA – SRTFC Iași care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- C.I. original și copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706