Conditii minime de pregatire

- muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala (profil electric, electromecanic);

- muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic (profil electric, electromecanic).

Vechime minima in specialitate

- 3 ani vechime in domeniul electric/ electromecanic.

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire și vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- diploma de studii, original si copie;

- certificat calificare original si copie;

- carnet de munca original si copie;

-adeverinta continuarea cartii de munca/raport per salariat ITM;

- alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- cazier judiciar;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova,

telefon C.F.R. 92/124515