Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din cadrul S.N.T.F.C CFR Calatori SA - SRTFC Iasi, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie;

- adeverinta de vechime in specialitate;

- C.I., original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul R.U.   din cadrul     S.R.T.F.C. Iași Telefon CFR: 96/124511             Fix: 0232410460