Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” S.A., care indeplinesc  integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, aprobata de Directorul SRTFC;

- Diplomele de studii in original şi copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr.51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.