Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului  superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SRTFC IASI care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime  din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs ,pusa la dispozitie de unitate;

- diplomă de licenta, original și copie conform cu originalul;

-alte diplome sau certificate profesionale deținute, original și copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original si copie conform cu originalul;

- curriculum vitae;

- un dosar cu sina

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul RUO din cadrul SRTFC Iași telefon C.F.R. 96/124511, mobil 0731/990706