Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior de specialitate.

Vechime minima in specialitate

7 ani vechime minima in specialitate

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs.

- Diploma de studii, original si copie;

- adeverinta de vechime in functie;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134511.