Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului superior de specialitate

Specializarea Ingineria Transporturilor

Atestat Instructor de aplicatie

Vechime minima in specialitate

8 ani

Conditii admitere la concurs

Salariati  din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc  condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii si foaia matricola original si copie;

- Alte diplome, certificate sau adeverinte profesionale deținute original si copie;

- Adeverinta din care sa rezulte ca îndeplinesc conditiile minime de vechime în specialitate  si conditiile de admitere la concurs pentru aceasta functie, conform prevederilor în vigoare;

- CV;

- CI – original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Bibliografia, tematica si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul Personal Formare Profesionala si Salarizare din cadrul Oficiului Resurse Umane din centralul S.N.T.F.C. „CFR Călători” SA

telefon C.F.R. 122749