Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului  superior;

- absolventi ai invatamantului  universitar de scurta durata  ( colegii universitare) sau subingineri, de 3 ani.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani;

- 6  ani.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-  Cerere de participare la concurs;

-  Diploma de studii original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

-  Certificat  de nastere,    original  si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RU  din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511