Conditii minime de pregatire

-a) absolvenți ai învățământului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor

-b) absolvenți ai învățământului superior

-c) absolventi ai invățământului superior si curs inspector specialitate II pentru  activitatea de control trenuri

Vechime minima in specialitate

-a) nu necesită vechime în specialitate

-b) 5 ani vechime în activitatea comercială

-c) nu necesită vechime în specialitate

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs.

- Diploma de studii original si copie

- Certificat absolvire curs insp.specialitate II pentru activitatea de control trenuri, copie si original

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511