Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior si curs de specializare in domeniul resurselor umane

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizata de Director SRTFC;

- Diploma de absolvire a invatamantului superior original si copie conform cu originalul;

- Certificatul de absolvire curs de resurse umane original si copie conform cu originalul;

- C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti,

telefon CFR 91/134526