Conditii minime de pregatire

- absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și curs de specializare

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime în activitatea de RU

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii în original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro