Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai învățământului liceal cu diploma de bacalaureat și curs de specializare.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani vechime minimă în activitatea de RU.

Conditii admitere la concurs

-  Candidaţii  din afara  SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire și vechime din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma de bacalaureat, original şi copie;

- Certificat de specializare inspector RU, original şi copie;

- Adeverință privind vechimea în activitea de Resurse Umane;

-C.I. sau B.I., originalul şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro