Conditii minime de pregatire

-a) Absolvenți ai învățământului superior, Specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor

-b) Absolvenți ai învățământului superior

-c) Absolvenți ai învățământului  liceal cu diploma de bacalaureat și examen șef stație 

 

Vechime minima in specialitate

-a) 4 ani efectiv lucrați în activitate MC

-b) 5 ani efectiv lucrați în funcții  MC

-c) 6 ani efectiv lucrați în funcții  MC

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime în specialitate din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii în original și copie conform cu originalul;

- Diploma șef stație, original și copie conform cu originalul (daca este cazul);

- Adeverință de vechime în muncă pentru funcțiile din activitatea MC;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail

alina.pacurar@cfrcalatori.ro

angela.a.muresan@cfrcalatori.ro