Conditii minime de pregatire

-pentru casierii cf

- absolvenți ai învățământului superior specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor

și atestat roluri de aplicație specifice sistemelor electronice;

- absolvenți ai învățământului superior și atestat roluri de aplicație specifice sistemelor electronice;

- absolvenți ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat și atestat roluri de aplicație specifice sistemelor electronice.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani efectiv lucrați în activitatea comercială

- 4 ani efectiv lucrați în activitatea comercială

- 10 ani efectiv lucrați în activitatea comercială

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul    S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț

Acte necesare inscriere

 

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii în original și copie conform cu originalul;

- Alte diplome, certificate profesionale, atestate deținute original și copie, prevăzute în condiții minime de pregătire;

- adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

 

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare 

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro