Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invățământului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor sau Material Rulant, dupa caz

-b) Absolventi ai invatamantului superior profil: mecanic; electric; electronic; electrotehnic.

Vechime minima in specialitate

-a) Vechimea in functia de inginer 7 ani

-b) Vechime in functia de inginer in activitatea de exploatare 8 ani

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs

- Diploma de studii original si copie

- B.I. sau C.I. original si copie

- Adeverinta vechime in specialitate

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti

telefon C.F.R. 91/ 134509,  91/134511.