Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior si curs de pregatire  de 4 saptamani cu atestat pentru rol de instructor de aplicatie, specific sistemelor de emitere electronica a legitimatiilor de calatorie gestionate.

Vechime minima in specialitate

- 5 ani vechime in activitatea comerciala

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

-Diploma de licenta, original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.