Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului superior  si curs de pregatire de 4 saptamani cu atestat pentru rol de instructor de aplicatie, specific sistemelor de emitere electronica a legitimatiilor de calatorie gestionate.

Vechime minima in specialitate

5 ani vechime in activitatea comerciala

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs.

- Diploma de licenta original si copie;

- Adeverință de vechime in activitatea comerciala

- Atestat pentru rol de Instructor de aplicatie, original si copie

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511