Conditii minime de pregatire

- muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala;

- muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic.

Vechime minima in specialitate

-

Conditii admitere la concurs

- candidati din afara S.N.T.F.C. „CFR Calatori” - SA  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- Diploma de studii, original si copie;

- Certificat calificare pentru meseria in care solicita angajare, original si copie;

- Carnet de munca original si copie;

-Adeverinta continuarea cartii de munca/raport per salariat ITM;

- Alte diplome, certificate profesionale detinute;

- Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare, de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515