Conditii minime de pregatire

Munitori calificaţi prin programe de pregătire profesională sau şcoală profesională.

Vechime minima in specialitate

- Nu necesită vechime minimă în specialitate;

- Vechimea în activitatea de reparaţii vagoane constituie un avantaj.

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diploma de studii,original şi copie;

-Certificat calificare în meseria pentru care solicită angajare, original şi copie;

-Adeverinţă de vechime în muncă;

-Recomandare de la ultimul loc de muncă;

-Adeverinţă privind vechimea în muncă;

-C.I. sau B.I. original şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. TIMISOARA, str. Garii nr.2A,telefon 0731990437.