Conditii minime de pregatire

- Muncitori calificati prin programe de pregatire profesionala sau scoala profesionala

- Muncitori calificati prin invatamant liceal profil tehnic, invatamant postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariati  din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Certificat calificare, original si copie;

- Diploma studii, original si copie;

- B.I. sau C.I., original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134526