Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat si ai scolii de maistri.

Vechime minima in specialitate

4 ani vechime

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA,  care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs;

-   B.I. sau C.I., original si copie;

- Diploma de bacalaureat, original si copie conform cu originalul;

- Certificat absolvire scoala de maistri, original si copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute;

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine la momentul depunerii dosarului de participare, de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515