Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului obligatoriu conform legislaţiei în vigoare şi curs de calificare în manevrant vagoane, conductor tren, şef manevră, şef tren, IDM, cu autorizare în funcţia de manevrant vagoane sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidaţii  din afara  SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ;

- Vârsta minimă de 18 ani împliniţi.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma de studii, original şi copie;

-Certificat calificare „manevrant vagoane, conductor tren, şef manevră, şef tren sau IDM”, original şi copie;

-Autorizaţia în funcţia de manevrant vagoane, original şi copie sau declaraţie conf. cond. minime;

-C.I. sau B.I., originalul şi copie;

-Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro