Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului obligatoriu conform legislatiei in vigoare si curs de calificare in manevrant vagoane, conductor tren, sef manevra, sef tren, IDM cu autorizare in functia manevrant vagoane sau declaratie.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

- Candidati din cadrul si din afara SNTFC CFR Calatori SA care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire din prezentul anunț.

-sa fie APT fara restrictii din punct de vedere medical si psihologic SC.

Acte necesare inscriere

- cerere tip de participare la concurs;

- diploma de studii, original si copie conform cu originalul;

-certificatul de absolvire a cursurilor de manevrant vagoane, conductor tren, sef manevra, sef tren sau IDM original si copie conform cu originalul;

- autorizatia in functia de manevrant vagoane, original si copie conform cu originalul;

- aviz apt medical si psihologic fara restrictii;

-declaratie pe proprie raspundere ca nu sufera de epilepsie;

- carnet munca, copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I., original și copie conform cu originalul;

- cazier judiciar

- curriculum vitae;

- dosar cu șină

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

Serviciul R.U.O din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706