Conditii minime de pregatire

-absolventi ai invatamantului liceal;

-permis de mecanic de locomotiva/autorizare pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificata in certificatul complementar;

-autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzatoare subunitatii;

-autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzatoare sectiilor de remorcare aferente subunitatii;

-absolvent al cursului „Metodologia instruirii adultului”.

Vechime minima in specialitate

6 ani in domeniul feroviar, din care:

-5 ani efectiv lucrati ca mecanic locomotiva-automotor I si II la remorcarea trenurilor de calatori si la manevra, din care minimum 1 an la remorcarea trenurilor interregio, in turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestatia subunitatii permite acest lucru, sau

-5 ani efectiv lucrati la remorcarea trenurilor regio daca prestatia subunitatii nu cuprinde trenuri interregio.

-vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor directe de marfa si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii.

-vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor de calatori in cadrul OTF si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Salariati din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- C.I., original si copie;

- Diploma studii, original si copie;

- Adeverinta cu indeplinirea cerintelor de vechime din anunt;

- Alte diplome, adeverinte sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Certificat absolvire curs metodologia instruirii adultului in domeniul feroviar;

- Permis mecanic locomotiva, original si copie;

- Certificat complementar/ Autorizatie conducere tren calatori in sistem simplificat, original si copie, dupa caz;

- Certificat competente profesionale, original si copie;

- Document intocmit de subunitate din care sa rezulte cerintele Notei;

- Curriculum vitae;

- Dosar cu sina.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine in momentul depunerii dosarului de participare de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova.

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Craiova:

telefon C.F.R. 92/124515