Conditii minime de pregatire

- absolvenţi ai învăţământului liceal;

- permis de mecanic de locomotivă/ autorizare pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificată în certificatul complementar;

- autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzătoare subunităţii;

- autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzătoare secţiilor de remorcare aferente subunităţii.

Vechime minima in specialitate

6 ani in domeniul feroviar, din care:

- 5 ani efectiv lucraţi ca mecanic locomotivă-autornotor I si Il la remorcarea trenurilor de călători si manevră, din care minimum 1 an la remorcarea trenurilor interregio, în turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestatia subunităţii permite acest lucru,   sau

- 5 ani efectiv lucraţi la remorcarea trenurilor regio dacă prestaţia subunităţii nu cuprinde trenuri interregio,

- vechime minimă de 3 ani efectiv lucraţi în remorcarea trenurilor directe de marfă şi 3 ani la remorcarea trenurilor de călători în funcţie de cum permite prestaţia subunităţii,

- vechime minimă de 3 ani efectiv lucraţi în remorcarea trenurilor de călători în cadrul OTF şi 3 ani la remorcarea  trenurilor de călători în functie de cum permite prestaţia subunitatii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Candidaţii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA – SRTFC Constanța,  care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Acte de studii original si copie;

- B.I. sau C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- Alte diplome sau certificate profesionale detinute, original si copie;

- Documente doveditoare ale experientei profesionale original si copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta  telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.