Conditii minime de pregatire

-absolventi ai invatamantului liceal;

-permis de mecanic locomotiva/autorizare pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificata in certificatul complementar;

-autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzatoare subunitatii;

-autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzatoare sectiilor de remorcare aferente subunitatii.

Vechime minima in specialitate

6 ani in domeniul feroviar, din care:

- 5 ani efectiv lucrati ca mecanic locomotiva automotor I si II la remorcarea trenurilor de calatori si la manevra, din care minim 1 an la remorcarea trenurilor interregio, in turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestatia subunitatii permite acest lucru, sau

- 5 ani efectiv lucrati la remorcarea trenurilor regio daca prestatia subunitatii nu cuprinde trenuri interregio,

- vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor directe de marfa si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii,

- vechime minima de 3 ani efectiv lucrati in remorcarea trenurilor de calatori in cadrul OTF si 3 ani la remorcarea trenurilor de calatori in functie de cum permite prestatia subunitatii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC ”CFR Calatori” SA - SRTFC Iasi, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

-cerere tip de participare la concurs;

-diploma de studii, original si copie;

-alte diplome sau certificate de calificare detinute, original si copie;

-certificat calificare mecanic locomotiva automotor original si copie;

-permis mecanic locomotiva, original si copie;

-autorizatiile necesare ocuparii postului, original si copie;

-adeverinta care sa cuprinda ultima evaluare profesionala periodica efectuata de CENAFER, ultima evaluare profesionala periodica privind competentele profesionale specifice tipurilor de material rulant sau tipurilor de instalatii de siguranta circulatiei, respectiv infrastructura feroviara pe care mecanicul de locomotiva automotor are voie sa circule, precum si calificativele obtinute la instruirea practica de serviciu in ultimii doi ani;

-adeverinta de vechime in specialitate;

-C.I., original și copie;

- curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la

Serviciul R.U.O  din cadrul S.R.T.F.C. Iași

Telefon CFR 96/124511

Mobil 0731/990706