Conditii minime de pregatire

- absolventi ai invatamantului liceal;

- permis de mecanic de locomotiva/autorizare pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, specificata in certificatul complementar;

-autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzatoare subunitatii;

- autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzatoare sectiilor de remorcare aferente subunitatii.

Vechime minima in specialitate

- 5 ani efectiv lucrati ca mecanic locomotiva -automotor I si II la remorcarea trenurilor de calatori si la manevra, din care minimum 1 an la remorcarea trenurilor interregio, in turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestatia subunitatii permite acest lucru,sau

- 5 ani efectiv lucrati la remorcarea trenurilor regio daca prestatia subunitatii nu cuprinde trenuri intrregio.

 

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, avizată de conducerea unitatii;

- Diploma de bacalaureat, original si copie;

- Permis de mecanic/permise de conducere detinute;

- Autorizatii

- Certificate complementare;

- Alte diplome sau certificate profesionale deținute original si copie;

-Documente doveditoare ale experienței profesionale;

- Adeverinta din care sa reiasa ca indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime pentru aceasta functie, conform prevederilor in vigoare

-Adeverinta de vechime in specialitate;

-adeverinta ca nu a fost implicat in producerea accidentelor, incidentelor si sa nu fi fost sanctionat disciplinar  in ultimii doi ani;

- certificat privind competentele profesionale generale si de material rulant;

-calificative la instruirea practica in ultimi doi ani;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.