Conditii minime de pregatire

- absolvenţi ai învatamantului liceal;

- permis de mecanic de locomotivă/autorizare pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunității, specificată în certificatul complementar;

- autorizare pentru toate categoriile de conducere corespunzătoare subunităţii;

- autorizare pentru conducerea trenurilor pe pante mari corespunzătoare secţiilor de remorcare aferente subunităţii.

Vechime minima in specialitate

- 5 ani efectiv lucraţi ca mecanic locomotivă-automotor I şi II la remorcarea trenurilor de călători şi la manevră, din care minimum 1 an la remorcarea trenurilor interregio, în turnus combinat cu trenuri regio, acolo unde prestaţia subunităţii permite acest lucru, sau

- 5 ani efectiv lucraţi la remorcarea trenurilor regio dacă prestaţia  subunitatii nu cuprinde trenuri interregio.

- vechime minimă de 3 ani efectiv lucraţi în remorcarea trenurilor directe de marfă şi 3 ani la remorcarea trenurilor de călători în funcţie de cum permite prestaţia subunităţii.

- vechime minimă de 3 ani efectiv lucraţi în remorcarea trenurilor de călători în cadrul OTF şi 3 ani la remorcarea trenurilor de călători în funcţie de cum permite prestaţia subunităţii din cadrul SNTFC.

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A. care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii în original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:

Serviciul Resurse Umane, Organizare

 Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro