Conditii minime de pregatire

-a) autorizare conform ordinelor in vigoare

-b) curs calificare mecanic locomotiva- automotor si permis de mecanic de locomotiva

Vechime minima in specialitate

-a) condițiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare

-b) personal provenit din functia mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de studii original si copie;

- Certificat de calificare original si copie;

- Portofoliul profesional

sa contina documentele mentionate in anunt;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511