Conditii minime de pregatire

-a) autorizare conform ordinelor in vigoare

-b) curs calificare mecanic locomotiva-automotor si permis de mecanic locomotiva

Vechime minima in specialitate

-a) Conditiile minime de instruire practica si de stagiu prevazute in ordinele in vigoare

-b) Personal provenit din functia mecanic instructor

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A., care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, aprobata de Directorul SRTFC;

- Diplomele de studii si de calificare în original şi copie conform cu originalul;

- Autorizare in functie original si copie cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr.51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510., mobil 073199082.