Conditii minime de pregatire

- curs de calificare „mecanic locomotivă-automotor” cu autorizare în funcţie conform ordinelor în vigoare.

- Bune abilităţi de comunicare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

-Diploma studii, original şi copie;

-Certificat calificare „Mecanic locomotivă automotor”, original şi copie;

- Aviz medical și psihologic pentru funcția de mecanic locomotivă automotor;

-C.I. sau B.I., original şi copie;

-Curriculum Vitae;

-Alte acte prevăzute în anunţ (autorizaţii, permise etc.) care pot constitui un avantaj, în original şi copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro