Conditii minime de pregatire

Curs calificare mecanic locomotivă- automotor și autorizare în funcție conform ordinelor in vigoare.

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc  integral condițiile minime de pregătire din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diplomă de studii original și copie conform cu originalul;

- Certificat de calificare profesională original și copie conform cu originalul;

- Aviz medical si psihologic original si copie conform cu originalul;

- Autorizare în funcție, original și copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:
Serviciul Resurse Umane, Organizare din cadrul S.R.T.F.C. Cluj, Piata Avram Iancu nr. 17
telefon CFR 124552,
mobil 0731990509
e-mail
alina.pacurar@cfrcalatori.ro
angela.a.muresa@cfrcalatori.ro