Conditii admitere la concurs

Candidaţii  din afara  SNTFC „CFR Calatori” SA.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director  Sucursală;

- C.I. original şi copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la  Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro