Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani efectiv lucrați în functiile de casier CF I sau sef tren

Conditii admitere la concurs

Candidaţii din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire și vechime din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Diploma de bacalaureat, original şi copie;

- Adeverinţă privind vechimea în functiile de casier cf I sau sef tren;

- C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de  la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B.

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 0731990437, e-mail daniela.dragoi@ cfrcalatori.ro