Vechime minima in specialitate

- 6 luni vechime ca operator II

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc  conditiile minime de vechime  din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs avizata de Director SRTFC;

- Certificat curs de absolvire a programului de recalificare profesionala, teoretica si practica pentru functia de operator (II, I) în original şi copie;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

-BI sau CI, original și copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-Serviciul RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.