Vechime minima in specialitate

6 luni vechime în funcția de operator II.

Conditii admitere la concurs

Candidaţii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;
-Diploma de studii, original şi copie;
-Certificat calificare „operator RC”original şi copie;
-Adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în funcția de operator RC;
-C.I. sau B.I., originalul şi copie;
-Certificat naştere original şi copie;
-Curriculum Vitae.

 

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro