Conditii minime de pregatire

-a) curs de calificare ca operator RC sau examen şef staţie/ şef depou/ şef revizie

-b) absolvenţi ai învăţământului liceal (cu sau fără diplomă de bacalaureat) sau ai învăţământului profesional

Vechime minima in specialitate

-a) -

-b) 2 ani în funcţii de exploatare sau execuţie în depouri locomotive/ automotoare, staţii cf, revizii de vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidaţi  din cadrul SNTFC „CFR Călători” SA care îndeplinesc  integral condiţiile minime de pregătire şi vechime din anunţ.

Acte necesare inscriere

-Cerere tip de participare la concurs;

-Diplomă de studii, original şi copie;

-Certificat de calificare operator, original şi copie;

-Dovada absolvire examen şef statie/ şef depou/ şef revizie, original şi copie;

-Adeverinţă de vechime în specialitate;

-C.I. original şi copie;

-Curriculum vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi, str. Domnească nr. 51.

Pentru relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galaţi telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.