Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani  efectiv lucrati in activitatea comerciala

Conditii admitere la concurs

Candidati din cadrul SNTFC “CFR Calatori” SA – SRTFC Constanta, care indeplinesc conditiile minime de pregatire si vechime din prezentul anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Diploma de bacalaureat oginal si copie;

- C.I. original si copie;

- Adeverinta de vechime in activitatea comerciala;

- Certificat calificare activitate comerciala, original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la: Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanta

telefon C.F.R. 98/ 144505,

mobil 0731990910