Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invatamantului  liceal cu diploma de bacalaureat.

Vechime minima in specialitate

- 4 ani efectiv lucrati in activitatea comerciala

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs

- Diploma de studii original si copie

- B.I. sau C.I. original si copie

- Adeverinta de vechime in specialitate

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511