Conditii minime de pregatire

- muncitori calificați prin programe de pregătire profesională sau școală profesională

- muncitori calificați prin învățământ liceal profil tehnic, învățământ postliceal profil tehnic

Vechime minima in specialitate

Nu necesită vechime în specialitate.

Conditii admitere la concurs

Candidati din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire din prezentul anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- CI sau BI, original și copie;

- Curriculum vitae;

- Certificat de naștere, original și copie;

- Diplomă de studii, adeverințe, certificate profesionale, original si copie;

- Declarație pe proprie răspundere că nu suferă de epilepsie;

- Cazier judiciar;

- Carnet de muncă original și copie;

- Adeverință după 01.01.2011 / raport per salariat – ITM (continuarea cărții de muncă);

- Declaratie pe proprie raspundere ca nu a avut CIM desfacut din motive imputabile lui la SNTFC „CFR Calatori” SA.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul SRTFC Cluj

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

telefon CFR 124552,

mobil 0731990509

e-mail alina.pacurar@cfrcalatori.ro