Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotiva-automotor I si/ sau mecanic locomotiva- automotor II si indeplinirea cumulativa a conditiilor nominalizate   sau,

- mecanici locomotiva –automotor I si/ sau mecanici locomotiva –automotor II, cu o vechime in functie de minimum 3 ani, care sunt retrasi din functia de mecanic locomotiva pe motive medicale si/ sau psihologice si care nu au autorizatie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunitatii   sau,

- mecanici locomotiva –automotor I si/ sau mecanici locomotiva –automotor II, cu o vechime in functie de minimum 3 ani, care nu poseda autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din  parcul subunitati

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care indeplinesc integral conditiile minime de  pregatire si vechime  din anunt.

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de  Directorul SRTFC;

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul.

-Certificat calificare profesionala, original si copie conform cu originalul;

-autorizatii, permis de mecanic de locomotiva  sau permisul de mecanic de locomotiva si certificat complementar, original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

-  Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.