Conditii minime de pregatire

- Curs calificare mecanic locomotiva -automotor.

Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotiva-automotor I si/ sau mecanic locomotiva- automotor II si indeplinirea cumulativa a conditiilor nominalizate *) sau,

-mecanici locomotiva –automotor I si /sau mecanici locomotiva –automotor II, cu o vechime in functie de minimum 3 ani, care sunt retrasi din functia de mecanic locomotiva pe motive medicale si/ sau psihologice si care nu au permis de conducere /autorizatie pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunitatii **) sau,

-mecanici locomotiva –automotor I si /sau mecanici locomotiva –automotor II, cu o vechime in functie de minimum 3 ani,care nu poseda permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/ autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din  parcul subunitatii**)

 

*)Conditiile ce trebuie respectate la promovarea personalului din functia mecanic locomotiva-automotor in functia de revizor locomotive-automotoare, astfel incat acesta sa asigure siguranta circulatiei in exploatare :

-sa detina permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii specificata in certificatul complemantar:

 

**)Mecanicii de locomotiva-automotor care nu au permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii, pe motiv ca au fost retrasi medical si/sau psihologic de la SC, precum si mecanicii de locomotiva-automotor I sau II care doresc sa participe la un concurs pentru ocuparea unui post vacant de revizor locomotive-automotoare si care de asemenea nu au permis de conducere pentru toate tipurile de vehicule feroviare motoare/autorizatie pentru conducerea fiecarui tip vehicul feroviar motor din parcul subunitatii,dupa promovarea concursului sau examenului de ocuparea postului vor urma pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor,un program de instruire profesionala teoretica si instruire practica de serviciu in cadrul centrului de instruire din subunitate,cu durata de 40 ore din care 10 ore instruire practica de serviciu. Dupa finalizarea programului de instruire si examinarea cursantilor,comisia de examinare formata din :instructor regional, sef subunitate si mecanicul instructor care s-a ocupat de programul de pregatire, va elibara o adeverinta pentru fiecare tip de vehicul feroviar motor,care va atesta promovarea programului respectiv.

Pentru prezentarea la concurs, ca titular sau cand incadrarea se face cu delegatie,personalul nominalizat anterior va prezenta permisele de conducere sau permisul de mecanic de locomotiva si certificatul complementar.

In astfel de programe de pregatire pot fi inclusi si revizorii de locomotive- automotoare in cazul dotarii subunitatii cu un nou tip de vehicul feroviar motor.

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire  din anunt

Acte necesare inscriere

-Cerere de participare la concurs, avizată de Directorul SRTFC;

-Diploma de studii, original si copie conform cu originalul.

-Certificat calificare profesionala original si copie conform cu originalul;

-autorizatii,permis de mecanic de locomotiva sau permisul de mecanic  de locomotiva si certificat complementar,   original si copie conform cu originalul;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Brasov  str.Iuliu Maniu nr.45, telefon 0268472660.