Vechime minima in specialitate

- 3 ani mecanic locomotivă automotor I și / sau mecanic locomotivă automotor II și îndeplinirea cumulativă a condițiilor nominalizate

sau

- mecanici locomotivă automotor I și / sau mecanici locomotivă automotor II, cu o vechime în funcție de minim 3 ani, care sunt retrași din funcția de mecanic locomotivă pe motive medicale și / sau psihologice și care nu au autorizație pentru conducere pentru un tip de vehicul feroviar motor din parcul subunității

sau

- mecanici locomotivă automotor I și / sau mecanici locomotivă automotor II cu o vechime în funcție de minim 3 ani care nu posedă autorizație pentru conducerea fiecărui tip vehicul feroviar motor din parcul subunității

 

Conditii admitere la concurs

Salariați din cadrul SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc condițiile minime de pregătire și vechime din prezentul anunț.

 

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs;

- Curriculum vitae;

- Diploma de studii și certificat de calificare, în original și copie conform cu originalul;

- Adeverință de vechime în specialitate;

- Permisul de mecanic de locomotivă și certificatul complementar original și copie conform cu originalul;

- BI sau CI, original și copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la:
Serviciul Resurse Umane, Organizare  din cadrul S.R.T.F.C. Cluj

Pentru relații suplimentare rugăm contactați Serviciul R.U.O. din cadrul S.R.T.F.C. Cluj
telefon CFR 124552,
mobil 0731990509
e-mail           alina.pacurar@cfrcalatori.ro
angela.a.muresan@cfrcalatori.ro