Conditii minime de pregatire

Absolventi ai invățământului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor.

Vechime minima in specialitate

7 ani in functia de inginer

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs.

- Diploma de studii original si copie

- B.I. sau C.I. original si copie.

- Adeverinta de vechime in specialitate

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511