Conditii minime de pregatire

-a) absolventi ai invatamantului superior, specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor, sau Material Rulant, dupa caz

-b) absolventi ai invatamantului superior profil: mecanic; electric; electronic; electrotehnic

Vechime minima in specialitate

-a) 7 ani vechime in functia de inginer

-b) 8 ani vechime in functia de inginer in activitatea de exploatare

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” S.A., - S.R.T.F.C. Galati care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs, aprobata de Directorul SRTFC;

- Curriculum Vitae;

- Diploma de studii in original şi copie conform cu originalul;

- Adeverinta de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie conform cu originalul.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati, str. Domneasca nr.51

Pentru relatii suplimentare rugam contactati Serviciul RUO din cadrul SRTFC Galati telefon CFR. 134510, mobil 0731990802.