Conditii minime de pregatire

-a) Absolventi ai invatamantului superior, Specializarea Tehnica (Ingineria) Transporturilor sau Material Rulant, dupa caz.

sau

-b) Absolventi ai invatamantului superior profil: mecanic, electric, electronic sau electrotehnic

 

Vechime minima in specialitate

-a) vechime in functia de inginer -7 ani

sau

-b) vechime in functia de inginer in activitatea de exploatare -8 ani

Conditii admitere la concurs

Salariatii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care indeplinesc integral conditiile minime de pregatire si vechime in specialitate din anunt.

Acte necesare inscriere

- Cerere de participare la concurs.

- Diploma de licenta original si copie;

- Adeverință de vechime in specialitate;

- B.I. sau C.I. original si copie.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia si alte informatii se pot obtine de la:

- Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Bucuresti  telefon C.F.R. 91/ 134509, 91/134511