Conditii minime de pregatire

Absolvenţi ai învăţământului superior şi curs de pregătire de 4 săptămâni cu atestat pentru rol de instructor de aplicaţie, specific sistemelor de emitere electronică a legitimaţiilor de călătorie gestionate.

Vechime minima in specialitate

- 5 ani vechime în activitatea comercială

Conditii admitere la concurs

Salariaţii din cadrul S.N.T.F.C. „CFR Calatori” SA, care îndeplinesc integral condiţiile minime de pregătire şi vechime în specialitate din anunţ.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, avizată de Director Sucursală;

- Diploma studii, original şi copie;

- Atestat pentru rol de instructor de aplicaţie, specific sistemelor de emitere electronică a legitimaţiilor de călătorie gestionate;

- Adeverinţă vechime în activitate comercială;

- Recomandare de la ultimul loc de muncă;

- C.I. sau B.I., copie conform cu originalul;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia şi alte informaţii se pot obţine de la la Serviciul RUO din cadrul S.R.T.F.C. Timişoara, bd. Republicii nr.18B,

Pentru alte relaţii suplimentare rugăm contactaţi Serviciul RUO telefon CFR 124548, mobil 07319;90437, e-mail monica.zugravu@cfrcalatori.ro