Conditii minime de pregatire

Absolvenți ai cursului de calificare revizor tehnic vagoane, cu autorizare în funcția revizor tehnic vagoane sau declarație.

Vechime minima in specialitate

- 2 ani (efectiv lucrați) muncitor calificat în activitatea de întreținere și reparații vagoane

Conditii admitere la concurs

Candidați din cadrul si din afara SNTFC „CFR Calatori” SA care îndeplinesc integral condițiile minime de pregătire și vechime din anunț.

Acte necesare inscriere

- Cerere tip de participare la concurs, aprobată de Director Sucursală;

- Diploma de studii, original si copie;

- Certificat calificare in functia revizor tehnic vagoane, original si copie;

- Autorizare in functia de revizor tehnic vagoane, original si copie/ declaratie, dupa caz;

- Carnet munca/ adeverinta de vechime in specialitate, respectiv in activitatea de intretinere si reparatii vagoane;

- C.I. original și copie;

- Curriculum Vitae.

Tematica de concurs/ Bibliografie/ Alte informaţii

Tematica de concurs, bibliografia și alte informații se pot obține de la

Serviciul  RUO din cadrul SRTFC Constanța, Aleea Albastrelelor, nr. 10 telefon C.F.R. 98/ 144505, mobil 0731990910.